Sorin Ilfoveanu

European Art Gallery are placerea de a va invita sa vizionati expozitia online Sorin Ilfoveanu

European Art Gallery are placerea de a va invita sa vizionati expozitia Sorin Ilfoveanu in perioada 19 mai - 1 iulie la Sala Dales

Marginalii la un exercițiu de înțelepciune

Femeia, Bărbatul, Casa, Pomul, Floarea, Copacul, Ogorul, Câinele, Pisica, Pasărea, Capra, Aerul, Soarele, Apa, Focul și iar, Femeia, Bărbatul. Împreună, doar când e necesar: Bărbatul și Femeia sa, Cuplul originar. Universul lui Ilfoveanu este esențial. Precum un îndreptar pentru existența cuviincioasă a fiecăruia dintre noi. Respirație, efort, roade, cămin, familie, societate. Talentul pictorului urmează, se conformează gândului său, crezului său. Mijloacele s-au epurat cu timpul, desenul pare a-i fi mijloc de comunicare înnăscut. Evoluția ultimilor ani nu e spectaculoasă, e substanțială, greu sesizabilă ochiului neexersat, grăbit. Ai sentimentul contopirii, trecutul, prezentul și viitorul creației formează un tot unitar. Parcursul, Codul lui Ilfoveanu pare cel al creației originare. Fals minimalist, maximalizând intenția, cumul de rafinament vizual. Culorile nu exultă, rezultă. Alb-negru e desenul, culoarea e pictură. Artistul alege pe moment forma de prezentare, de reprezentare. Schimbarea e perceptibilă doar pentru initiați. Ca și evoluția compozițională. Instrumentalul acrilic se supune, capătă vibrații de subtile uleiuri flamande. Pe măsură ce este împins să cucerească suprafețe din ce în ce mai întinse – rețineți, nu le denumesc mari! – ajută ideea de univers să devină palpabilă. Nu are nevoie de straturi multiplu așezate ca să se materializeze. Între dimineața sau amiaza la sat – citadinul este evident un accident existențial – între verdele, cărămiziul – mai curând, roșul venețian al frescelor – sau brunul țarinei și negrul contrastant al nopții, apar tonurile joviale ale ființelor sau, mai nou, albastrul plin de speranță al zărilor. Mă pune pe gânduri constatarea altora că personajele lui Ilfoveanu ar fi singuratece. Mi se pare stranie. Arhetip singuratec? Reductibilă opinie! Însoțit sau nu de alte întruchipări ale viului, bărbatul sau după caz, femeia e dimpreună cu gândurile sale precise, cu preocupările sale multiple de pater sau mater familias. Un om cuprins de plănuiri nu e singur niciodată! Eu, nu doar din împotrivire, le atribui și aura energetică a făptuitorilor aleși. Pentru a da sens lumii noastre, Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, le-a dat pe mână pământul, aerul, apa, focul, lighioane de tot felul și i-a îndemnat la faptă. Pe blazonul lui Sorin eu deslușesc deviza: Să fii trebuincios! Și el recompune, dă contur propriu lumii primordiale, în spatele căreia se ascunde, inițiatic. Ilfoveanu nu imită Creația dintâi, o interpretează. Fără aroganță, cu înțelegere. Contrastul prin negru să însemne pentru alți comentatori, doar pasagiu împrumutat din tehnica fotografică? Așezarea personajelor la baza compoziției să fie doar element de comparație – elementul tangibil – față de necuprinsul universului? Nu cred. E o formă de mistică în felul în care reconstruiește artistul, lumea. Care exclude deci, singurătatea. Repet. Pictura lui Sorin Ilfoveanu e mistică, în măsura în care mistică e înțelegerea profund extatică a ceea ce ne înconjoară, a noastră înșine, a dorințelor noastre întâistătătoare, întâidăinuitoare. Tot ce e necesar vieții se adună în opera pictorului ca într-un proces subtil de esențializare. Împărțirea pedestră în elemente foarte importante, mai puțin sau deloc importante, nu îi este comună. Compozițiile lui nu au plan secund. Totul e pur și simplu. El, Ea, Păsările, Animalele, Pământul, Văzduhul, Apele, Focul. Arhetipurile. Stilul nu e demonstrativ. Artistul nu citează, nu mediază între noi, privitorii și creația sa. Într-un fel propriu, el reface drumul inițiatic al Marilor Maeștri ai Indiei și Tibetului către adevărurile constitutive. Prin exercițiul credinței și întoarcerii gândului către interior. De aici probabil starea paradoxală ce o trăiesc în preajma pânzelor lui Ilfoveanu. Pe de o parte mă simt îndemnat livresc înspre artele paleo-creștine, pe de alta nu-mi dă pace palpitația evidentă de modernitate, metarealismul! Sorin Ilfoveanu îmi pare a fi dintotdeauna și din viitor. Arta lui e fără vârstă. Mistică. Înțeleaptă. Da, de aceea Artistul e calm și relaxat în Atelierul său. Înțeleptul se simte la el acasă. Mistica lui nu îndepărtează, înțelepciunea lui nu complexează. Faceți efortul de a vi-l apropia. Veți vedea, cu el împreună, totul pare simplu. Ca viața!

Radu Boroianu, mai 2011

Pentru a viziona catalogul Sorin Ilfoveanu in format electronic, apasati aiciGalerie Foto